Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
31. Als men een lichaam in eene vloeistof laat zinken,
zal het daarin zooveel aan gevvicht verliezen als de
hoeveelheid vloeistof weegt, welke dat lichaam uit den
weg heeft gestooten. Hoe zwaar weegt nu een steen
van 2| d\P inhoud onder water, als het soortelijk
gewicht van dien steen op 2,5 wordt gerekend ?
3*2. Twee personen gaan elkander op den weg van G. naar
R., die 20000 M lang is, te gemoet. Als zij gelijk-
tijdig uit genoemde plaatsen vertrekken, en de eerste
90 en de andere 110 M in eene minuut aflegt, na
hoeveel tijd zullen zij dan elkander ontmoeten?
33. Hoeveel meters heeft ieder van hen in dien tijd afge-
legd, en hoe lang zal elk nog moeten loopen, om het
einde van den weg bereikt te hebben?
34. Aan beide zijden van een weg, die 1620 M lang is,
worden twee rijen boomen geplant, die ß M van elk-
ander staan. Hoeveel heeft men noodig, als de uiter-
ste boomen 6 M van de uiteinden des wegs moeten
geplant worden?
35. Diezelfde weg wordt bestraat met steenen, waarvan
de lengte aan tweemaal de breedte en deze aan twee-
maal de dikte gelijk is. Hoeveel steenen heeft men
noodig, als de weg 4 M en elke steen 1 dM breed is?
36. Als mijn horloge dagelijks 4 minuten voorloopt, na
hoeveel dagen zal het dan, zoo voortgaande, 4 uren
voor zijn?
37. Maar als het dagelijks 6 minuten achtergaat, na hoe-