Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Als de breedte 2,5 dM en de dikte 20 cM is, hoe-
veel meter bedraagt dan de lengte?
d5. Hoeveel blokjes van een kub. halven decimeter kan
men zagen van een stuk hout, dat 1 M lang, 2,5 dM
dik en 30 cM breed is, als men de dikte der zaag-
snede niet mee rekent?
40. Een stuk hout, dat de gedaante heeft van een kubus
en waarvan de oppervlakte 37,5 dM^ bedraagt, wordt
aan blokjes gezaagd van een halve kub. dM. Hoeveel
zal men er bekomen, als de zaagsnede niet meegere-
kend wordt?
d7. Eene kamer, die 7,5 M lang en 5,4 M breed is,
wordt behangen met papier, dat ^ M breed is. In-
dien er voor ramen, deuren enz. M^ moet gere-
kend worden en er in 't geheel 142 M papier noodig
is, kunt gij dan de hoogte dezer kamer berekenen?
18. Hoe diep is een bak, die I J M lang en y\ M breed
is en 2; HL graan kan bevatten?
19. Hoe zwaar weegt eene staaf ijzer, die 3^ M lang,
Y»^ dM breed en | dM dik is? (Het soortelijk gewicht
op 7,2 gerekend.)
20. En hoe zwaar zal eene staaf wegen, die maal zoo
lang, breed en dik is?
21. Twee meisjes moeten samen 45 hemden naaien. A.
naait ei' 5 in denzelfden tijd dat B. er slechts 4 kan
gereed hebben. Als er / 20 voor dit werk betaald