Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
op f d,20 gerekend wordt, hoeveel is dan eigenlijk
de waarde van die staaf?
7. Een makelaar koopt voor een heer voor / 17950 koop-
waren. Hoeveel courtage (zoo noemt men het loon,
dat een makelaar voor het koopen en verkoopen van
goederen ontvangt) zal hij in rekening moeten bren-
gen, als hij die op I pet. stelt?
8. A. moet betalen / 1200 over 8 maanden en / 1600
over een jaar. Als hij beide sommen in eens wil vol-
doen, wanneei- zal dit dan zonder iemands schade moe-
ten geschieden?
9. B. is aan C. schuldig / 1400, te betalen over 9 maan-
den. C. daarentegen aan B. ƒ 900 over 10 maanden.
Als beiden nu 5 pet. rente rekenen, hoeveel moeten
zij dan op den bestemden tijd betalen ?
10. Als zij op hetzelfde tijdstip willen afrekenen, wanneer
moet dit dan zonder iemands nadeel geschieden ?
,, „ , . 212 X 13» X 14» X
11. Hoeveel is , --r—-r-—-r—-?
15' X 14» X 13^ X 12-
12. Drie personen hebben een partijtje hout gekocht. A.
heeft daaraan f 50, B. / 120 en C. / 170 betaald.
Welk gedeelte komt ieder van dit partijtje toe?
13. Een balk, lang 7,8 M, breed 3,5 dM, heeft eene op-
pervlakte van 1116,5 dM^. Kunt gij mij zeggen, hoe-
veel decimeter die balk dik is?
14. Een andere balk heeft eene oppervlakte van 5,14 M^.