Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HOXDERDTAL.
1. Een koopman ontving 6 last en 15 HL Pruisische rogge
a f 200, 7 last en 27 HL a / 180 en 4 last 12^ HL
a f 144 het last. Hoeveel kostte hem de HL door
elkander gerekend?
2. Een partijtje haver, waarmede men juist eene kist kan
vullen, die 1,2 M lang en 0,56 M breed is, komt op
/ I^yVs- Kunt gij mij zeggen, hoe diep die bak is, als
gij weet, dat de HL / 4^ kost?
3. Een regenbak, lang 6,3 M, breed 48 dM en diep 15
dM, is gemaakt voor / 768. Hoeveel zal men tegen
dien prijs moeten betalen voor een bak, die 6 M lang,
5 M breed en 3 M diep is?
4. Als men voor het bouwen van een tweesteensmuur, die
1,9 M hoog en 42 M lang is, / 72 moet betalen, hoe-
veel zal dan naar evenredigheid een driesteensmuur kos-
ten, die IJ maal zoo hoog en IJ maal zoo lang is?
5. Als een HG fijn goud / 144 waard is, hoeveel is dan
de waarde van eene staaf, die | KG weegt en een ge-
halte van 850 heeft? Dat wil zeggen, dat er van elke
1000 deelen slechts 850 deelen goud zijn.
6. Als dit goud met koper gemengd was, waarvan de KG