Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
wint hij juist 15 pet. Hoeveel kost hem dan 5 HG
bij inkoop?
93. Van twee breuken is | = Weet gij welke teller
hier is weggelaten?
94. Midden door een tuin, lang 46| M en breed 30| M
loopt evenwijdig met de lengte een pad, dat 1| M
breed is. Hoeveel are is nu elk deel groot?
95. In een anderen tuin, die 84J M lang en 4'2(\ M
breed is, worden in het midden twee paden gemaakt,
die den tuin in 4 gelijke rechthoekige stukken scheiden.
Hoeveel vierkante meters is de oppervlakte van ieder
deel, als de paden 2 M breed zijn?
96. Een slager heeft eene koe geslacht die hem / 287^
heeft opgebracht, of wel 325^ KG vleeseh en 60| KG
vet benevens de huid, waarvoor hij ƒ 10^ ontving. Als
hij de KG vet voor / 0,825 heeft verkocht, bereken
dan eens hoeveel hij voor de KG vleeseh heeft ont-
vangen.
En als die koe hem in 't geheel / 210 gekost heeft,
hoeveel pet. won hij dan daarop?
97. Twee personen moeten een weg, die 15000 M lang
is, afleggen. A. vertrekt een half uur vroeger dan
B., en legt in eene minuut 80 M af, terwijl B. in
dienzelfden tijd 100 M vordert. Na hoeveel tijd zal
B. nu A. inhalen en hoe ver zijn beiden dan nog van
het einde van den weg verwijderd?
98. A. kan zeker werk in 9 en B. in 12 weken verrieh-