Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
84. Een akker, die 6,38 hektare groot is, heeft 1137 HL
graan opgeleverd. Hoeveel is dit per M^. ?
85. Een verver bedingt voor het verven van eene schut-
ting / 0,32 per Ms. Als hij in 't geheel / 36 ont-
vangt en de schutting, die slechts aan ééne zijde ge-
verfd wordt, 72 M lang is, kunt gij dan de hoogte
berekenen ?
86. Hoe groot is het kapitaal, dat in maand a 4 pet.
evenveel interest opbrengt, als / 6000 a 3| pet. in 8
maanden ?
87. A., B. en C. moeten / 450 zoo deelen, dat B. f 40
meer dan C. en f 10 minder dan A. krijgt; hoeveel
ontvangt ieder?
88. De leeftijd van Jan staat tot dien van zijn vader als
2 tot 7. Als zijn vader 46 jaar 9 maanden en 5
dagen is, hoe oud is dan Jan? Een maand gerekend
op 30 dagen.
89. De omtrek van een stuk land is 600 M. Als de
lengte tot de breedte staat als tot 1, hoe groot is
dan dat land?
90. Hoeveel is X i X
U,o O -
91. Z. heeft een vat boter gekocht tegen / 0,60 de 5 HG
en het geheele vat verkocht voor / 30. Hoeveel pet.
won hij? (Een vat boter = 20 KG.)
92. Als H. twee vat boter verkoopt voor f 55,20, dan