Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
goed van f M breed heeft men daartoe noodig, als
er voor de plaat li M^ afgaat?
77. Iemand koopt 3090 KG kaas tegen f 0,475 de KG,
maar krijgt, omdat hij contant betaalt, op de 100 KG
3 KG toe. Hoeveel moet hij betalen ?
78. Een fruitverkooper heeft 20 HL appelen gekocht te-
gen / 1,20 den HL, doch bevindt dat er 8 HL be-
schadigd zijn. Als hij nu voor 2 HL beschadigde
zooveel moet betalen als voor | HL onbeschadigde,
hoeveel houdt hij dan van 12 rijksdaalders over?
79. Zou het hem voordeeliger geweest zijn, als hij in 't
geheel 25 pet, korting had gekregen?
80. Als de KG koffie f 1,10, de KG suiker / 0,40 en
de KG thee / 2,20 kost, hoeveel kilogram zal men
dan van iedere waar kunnen koopen voor / 111, als
men van elk evenveel verlangt?
81. En hoeveel kilogram zal men van elk bekomen voor
f 145,80, als men 3 maal zooveel koffie en tweemaal
zooveel thee als suiker verlangt?
82. Vier kooplieden huren eene stoomboot af voor f 175.
Als A. daarmee 6000, B. 8000, C. 9000 en D. 12000
kilogram van dezelfde waar vervoert, hoeveel moet
ieder dan betalen?
83. Een garnizoen is voor 3 maanden van levensmiddelen
voorzien. Als er na eene maand | van de manschap-
pen vertrekken, hoe lang zal dan de proviand voor
de overgeblevenen nog kunnen strekken ?