Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
waartoe hij noodig had: 9 KG loodwit a / 0,38, 6
HG oker a / 0,10 de KG, 2 liter rauwe lijnolie a
/ 0,40 en 0,75 liter gekookte lijnolie a 9 stuivers den
liter. Als men nu voor arbeidsloon drie stuivers re-
kent, op hoeveel komt dan 1 KG. van die verf?
62. Een stuk land, 56 dM lang en 320 meter breed,
wordt geheel met boomen beplant, die 4 meter van
elkander staan. Hoeveel kosten die boomen, als voor
de 32 stuks een rijksdaalder gerekend wordt, en de
buitenste rijen 2 meter van de sloot staan?
63. Hoeveel kub. decimeter zijn gelijk aan 16,5 deciliter?
„ , . (7,25 + 91 — 8iV) X A,
64. Hoeveel is--—-^^^-
O,/O
65. Iemand koopt 150 KG suiker tegen / 0,64 de KG
en verkoopt die tegen f 0,75. Hoeveel heeft hij in
't geheel en hoeveel ten honderd gewonnen, als hij -jV
gedeelte aan gewicht heeft verloren?
66. Eene som van / 2618 moet zoodanig onder 6 perso-
nen verdeeld worden, dat de eerste twee elk 6 gul-
den krijgen, tegen de drie volgende ieder 5 en de
laatste 7 gulden. Hoeveel krijgt ieder?
67. Iemand koopt eenige kazen en betaalt ƒ 2 voor de 5
KG. Hij verkoopt die tegen / 2 de 4 KG en wint
nn in 't geheel f 20. Hoeveel KG wogen die kazen?
68. A. kan een werk in 15 dagen afmaken. Nadat hij
er 4J dag aan gewerkt heeft, komt B. hem helpen,