Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
53. Een tabakshandelaar vermengt 40 KG tabak van ƒ 1,20
met nog 60 KG van een anderen prijs. Als nu de
KG / 1,68 kost, van welken prijs zijn dan die 60 KG?
54. Q. heeft voor zekere som 6 koeien gedurende 6 maan-
den laten grazen. Hoe lang mag R. voor diezelfde
som 8 koeien laten grazen?
55. R. en S. hebben eene weide gehuurd voor / 255. Als
R. er 14 koeien gedurende 4| maand en S. 12 koeien
voor den tijd van 4| maand heeft doen grazen, hoe-
veel moet dan ieder van de huur betalen?
56. Twee kooplieden hebben samen handel gedreven. A.
heeft / 8000 voor een jaar en B. / 16000 voor 8 maan-
den ingelegd. Welk deel komt ieder van de winst toe?
57. Hoe lang had A. zijn geld in den handel moeten la-
ten, om juist zooveel winst te genieten als B. ?
58. Een werk kan door 12 arbeiders in 6 weken en 4
dagen voltooid worden. Hoe lang zullen 8 arbeiders
daaraan bezig zijn?
59. Vijftien werklieden nemen aan te zamen eene sloot
in 12 weken te graven. Nadat zij hieraan 4 weken
bezig geweest zijn, worden er 5 man ontslagen. Als
nu de andere 10 het werk afmaken, hoe lang zullen
deze dan nog moeten arbeiden?
60. Hoe lang zal iemand met / 660 toekomen tot het
betalen van 11 werklieden, als hij voor 9 van die
werklieden wekelijks / 59,40 noodig heeft?
61. Een vei-ver heelt 12 KG gele loodwitverf gemaakt,