Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
4-5. Maar als men dit nu in 10 maanden had gewonnen,
hoeveel pet is dit dan wel per jaar gerekend?
46. Iemand had in een jaar van een kapitaal, dat tegen
6 pet. 's jaars uitstond, ƒ 720 interest ontvangen. Hoe
groot was dit kapitaal?
47. A. had eene som gelds geleend voor den tijd van 8
maanden tegen 4| pet. 's jaars. Als hij daarvoor aan
interest / 121,50 moest betalen, zeg mij dan eens,
hoeveel geld hij geleend had?
48. B. had ƒ 1700 op interest gezet tegen 4J pet. 's jaars.
Na verloop van eenigen tijd moest hij aan kapitaal
en interest / 1760,^ terug ontvangen. Hoe lang had
zijn kapitaal uitgestaan ?
49. Een graanhandelaar verkocht den hektoliter rogge voor
ƒ 7,15 en won toen juist 10 pet. Hoeveel had hem
de hektoliter gekost?
50. Als de kub. meter hout voor f 48 verkocht wordt,
verliest men 4 pet. Hoeveel bedraagt de inkoop?
51. Een theehandelaar mengt 36 kilogram thee van /1,50
en 44 KG van f 2,50 de kilogram dooreen. Voor
hoeveel zal hij de gemengde kilogram moeten verkoo-
pen, als hij 10 pet. wil winnen?
52. Een wijnkooper heeft 125 liter wijn van / 0,80 den
liter vermengd met 75 liter van ƒ 100 den hektoliter,
en toen den liter voor f 0,91 verkocht. Hoeveel won
hij in 't geheel en hoeveel ten honderd?