Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
heeft er 4 maal zoo veel als het andere; hoeveel
heeft elk?
38. Van eene verkleinbare breuk is de som van teller en
noemer 144. Als men die breuk zooveel mogelijk
verkleint of vereenvoudigt, verkrijgt men i. Welke
breuk is dat?
39. De som van de drie afmetingen eener kamer is 22,4
meter. Als de lengte, breedte en hoogte zich verhou-
den als de getallen 15, 9 en 8, hoeveel bedraagt dan
de kubieke inhoud?
40. A. B. en C. hebben in zekeren handel / 1600 gewon-
nen. A. had ingelegd / 5400, B. / 3600 en C. / 3500.
Hoeveel kwam ieder van de winst toe?
41. L. leent zijn vriend K. voor een jaar f 4000, op voor-
waarde, dat deze hem 5 percent interest zal betalen,
dat wil zeggen, dat L. van elke ƒ 100 jaarlijks vijf
gulden winst moet genieten. Hoeveel moet K. na een
jaar terug geven?
42. Hoeveel interest zal men van f 800 tegen 4| percent
's jaars genieten?
43. Een kapitaal, groot f 12000, heeft in een jaar 450
gulden rente gegeven. Tegen hoeveel percent heeft
het uitgestaan?
44. Als men den hektoliter tarwe voor f 8 ingekocht
heeft en voor / 10 verkoopt, hoeveel pet. winst heeft
men dan?