Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
29. Een ander vat wordt door de eene kraan in 5 uren
gevuld en loopt door de andere in 7| uur leeg. Na
hoeveel tijd zal nu het vat vol zijn, als beide kranen
tegelijk openstaan?
30. Drie personen kunnen een werk in 14 dagen afmaken.
A. alleen kan het in 42, en C. alleen in 37^ dag.
In hoeveel dagen zal B. het alleen doen?
31. Twee broeders moeten / 360 deelen. Het deel van A.
staat tot dat van B als 4 tot 5; dat wil zeggen: zoo
menigmaal de eerste f 4 ontvangt, krijgt de tweede
er 5. Hoeveel komt ieder toe?
32. De verhouding, reden of betrekking van twee kapita-
len is 7 : 3. Indien de som dezer kapitalen / 15000
is, hoe groot is dan elk kapitaal?
33. De jaren eens vaders staan tot die zijns zoons als : 2.
Hoe oud is de zoon, als de vader 45 jaren is?
34. Van twee getallen is het verschil 540. Welke zijn die
getallen, als zij tot elkander staan als 7:4?
35. Van een cirkel is de omtrek 3| meter. Hoe groot is
de middellijn, als men rekent, dat de omtrek tot de
middellijn staat als 22 : 7?
36. Van een rechthoekig stuk land is de omtrek 1800 me-
ter. Hoeveel hektare bedraagt de oppervlakte, als de
lengte tot de breedte in verhouding staat als 3 : 2?
37. Twee meisjes hebben samen 70 spelden. Het eene