Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
14. Een bak, die meter lang, 12 decimeter breed en 2
meter diep is, bevat 52J hektoliter water. Hoe hoog
staat het water in dien bak?
15. Een gordijn van 6 banen, welke ieder 4,5 meter lang
en 7 decimeter breed zijn, moet vernieuwd worden.
Hiertoe gebruikt men katoen van 105 centimeter breed.
Hoeveel zal men daarvoor moeten betalen, als de me-
ter ƒ 0,375 kost?
16. Een boer gaat met eene som gelds naar de markt,
om twee koeien te koopen. Hij betaalt daarvoor l van
zijn geld met nog f i en houdt dan nog / 36 over.
Hoe groot was de som, waarmee hij naar de markt
ging en hoeveel kostte elke koe door elkander?
17. Van een balk bedraagt de lengte 3 meter, de breedte
2,5 decimeter en de dikte 20 centimeter. Bereken de
oppervlakte en den inhoud van dien balk.
18. Het Amsterdamsche last was niet in 30 mudden ver-
deeld. Als gij nu weet, dat K. voor het last f 162
en daarna tegen denzelfden prijs voor 3 last en 11
mud f 552 betaalde, bereken dan hieruit eens, in hoe-
veel mudden het Amst. last verdeeld was.
19. Door een land, dat 84 dekameter lang en 565 meter
breed is. wordt evenwijdig met de breedte een pad
gemaakt, dat 1,5 meter breed is. Hoeveel hektare be-
draagt nu nog de oppervlakte van het land?
20. Eene partij koffieboonen is door E. gekocht tegen / 43
de 100 kilogram. Als men bij het branden | aan ge-