Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
92. Hoeveel is: lÜ__^_M 7
12^
93. Hoeveel Amsterdamsche of oude ellen zijn gelijk aan
94. Als ge in den manufactuurwinkel eene el laken of
linnen koopt, geeft men u slechts 6,88 decimeter. Als
men nu de oude of Anist. el eens op f 4,30 rekende,
wat zoudt ge dan voor een meter moeten betalen?
95. Het oude of Amst. pond 494 gram. Zeg mij nu
eens, hoeveel kilogram gelijk zijn aan 500 pikols rijst,
als gij weei, dat een pikol op i25 Amst. ponden
gerekend wordt.
96. Men rekent dikwijls den franc op een halven gulden,
ofschoon hij slechts f 0,4725 waard is. Hoeveel ver-
schilt dit wel op 15000 francs?
97. Nu weet gij, hoeveel gulden aan een franc gelijk is,
maar kunt gij mij nu ook nauwkeurig zeggen, hoe-
veel francs een gulden bevat?
98. Hoeveel guldens kunt gij inwisselen voor 80 vijffrancs-
stukken?
99. Als men zeker getal met 2.5 vermenigvuldigt, bij dit
product 17,25 optelt, en deze som met 18,5 vermindert,
is het 0,6 van dit verschil 23,25. Welk getal is dit?
100. Van een stuk land is de omtrek 156 dekameter. Als
de lengte 6 DM. meer bedraagt dan de breedte, hoe-
veel hektare is dan de oppervlakte?