Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
draagt en het soortelijk gewicht op 0,7 gerekend wordt,
kunt gij dan vinden, hoe diep die bak is?
67. In eene werkbank, die 2.7 M. lang en 7,5 dM. breed
is, moeten, op 6 cM. afstands van de kanten, gaatjes
gemaakt worden, die 3 cM. van elkander komen. Hoe-
veel moet men er maken?
68. Maar als men die nu eens over de geheele plank moest
maken, hoeveel zouden er dan in komen ?
69. Eene kamer, die M. lang, M. breed en M.
hoog is, wordt behangen met papier, dat | M. breed
is. Hoeveel meter heeft men daartoe noodig, als er
in die kamer 2 ramen zijn, elk 2,16 M. hoog en 1,2
M. breed en plinten van 12 cM. hoogte?
70. Aan een schoolbord, dat 25 KG. weegt zullen twee
tegengewichten gebracht worden, die 4,5 cM. breed
en dik moeten zijn. Hoe lang moeten die gewichten
gemaakt worden, als het soortelijk gewicht van lood
op 11,325 wordt gerekend?
71. Wat is voordeeliger: linnen van | M. breed tegen 70
cent den meter, of van f meter breedte ä 60 cent?
72. H. heeft 100 HL. tarwe gekocht tegen / 210 de 30
hektoliters. Hij verkoopt die met eene winst van |
gulden per hektoliter en koopt voor dit geld terstond
2| last boonen van / 7<- den hektoliter en voor de
rest rogge van / 6,25 den hektoliter. Hoeveel rogge
heeft hij gekocht ?
73. Vijftien Duitsche of geographische mijlen zijn gelijk