Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
deelen verdeel, bedraagt het derde deel van y'j dezer
deelen / 32. Hoeveel bezit mijn vriend?
59. Ik zag onlangs op het bord staan J — De noe-
mer dezer laatste breuk was uitgewischt. Kunt gij
hem terugvinden?
01 oq
60. Hoeveel is (0,625 x ^ -h H — i .' j : 0,00016?
O-j oU
61. Een jongen moet een steen, die 2,05 meter lang, 8,5
decimeter breed en 14 centimeter dik is, glad maken.
Als hij een iialven cent voor den vierkanten decimeter
ontvangt, hoeveel verdient hij dan daaraan ?
62. Een andere jongen heeft een steen glad gemaakt, die
1,2 metei' breed, en 2,35 meter lang is. Hij heeft
daarmee / 4,875 verdiend. Kunt gij mij zeggen, hoe
dik die steen was, als gij weet, dat de jongen / 0,0075
per vierkanten decimeter verdiende?
63. H. heeft een put laten graven, die 14,5 hektoliter
water kan bevatten en 1,75 meter lang is. Indien
de breedte het 0,64 van de lengte bedraagt, kunt gij
mij dan uitcijferen, hoe diep die put is?
64. Een bak, die den inhoud van een HL heeft, is 6,75
dM lang en 36 cM breed. Hoe diep is die bak?
65. Wat heeft meer inhoud: een cM^ of een cL ? En hoe-
veel is het verschil in kubieke meters uitgedrukt?
66. Een bak, lang 1,25 meter en breed 8,4 dM, is vol
haver. Als het gewicht van die haver 1001 KG be-