Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
43. Als de zon 12^ minuut voor vijven opgaat, hoe lang
duurt dan de dag en hoe lang de nacht?
44. Hoeveel zal men moeten betalen voor 158,5 meter,
wanneer men 6| meter voor / 21 kan keepen?
45. Wanneer 13 werklieden in zekeren tijd 27 kubieke
meter werks verricht hebben, vraagt men hoeveel 117
van die werklieden in dienzelfden tijd kunnen afmaken ?
46. Als men voer 102,70 gulden 62 kilogram kan koopen,
hoeveel zal men dan bekomen voor / 20,54?
47. Van eene schuld, groot / 1800, wordt het | betaald;
daarna het | van de rest en eindelijk het ^ van het-
geen men teen nog schuldig was. Wat blijft er nu
nog te betalen ?
U 7
48. E. betaalde ep eene schuld eerst het en daarna het —
O
van de rest. Indien hij nu nog f 490 schuldig bleef,
hee groot was dan in den beginne zijne schuld?
49. C. heeft hout gekocht en betaalt door elkander f 0,045
voor den kubieken decimeter. Hoeveel stère heeft hij
ontvangen, als hij van een zak rijksdaalders neg f 13,50
terug krijgt? (Een zak rijksd. is f 500.)
50. A. heeft 5^ last regge. Hij verkoopt daarvan het 0,35
tegen f 4,50 den hektoliter en de rest tegen 22cent
de 5 liter. Hoeveel heeft hij ontvangen?
51. Van eene partij graan werd het 0,625 gedeelte ver-
kocht tegen ƒ 7,50 den hektoliter. Indien men daar-