Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
meer dan de jongste en deze ( 1,50 minder dan de
middelste. Hoeveel bekomt elk?

34. Hoeveel moet men bij eene som van / 625,50 voegen,
om twee en een half maal die som te verkrijgen?
35. Als men bij 't geld, dat D. bezit, nog 1650 rijksdaal-
ders voegt, heeft hij op f 80 na het dubbele van zijne
bezitting. Hoeveel bedraagt die?
36. Als ik van mijn geld / 972,90 afneem, houd ik nog
I over van 't geen ik bezit. Hoeveel bezit ik?
37. Hoeveel is ƒ 13,25 meer dan achtmaal de helft van
/ 1,325? (Zoo kort mogelijk.)
38. Hoeveel is (3| + - 2^) X |1 — (I -f-
39. De som van twee getallen is 425 en 't verschil 139.
Welke zijn die getallen?
40. De jaren van A. en B. bedragen samen 42, die van B.
en C. 61 en die van A. en C. 54. Hoe oud is ieder?
41. Als men voor een vierde hektoliter hennipzaad / 1|
betaalt, wat kost dan anderhalve liter?
42. Bereken eens de waarde van de volgende vormen :
a. 36 — 12 — 4 + 3 X 2 =
b. 36 —(12 — 4)+ 3 X 2 =
c. 36 — 12 — (4 + 3) X 2 =
d. 36 —(12 — 4 -f- 3) X 2 =
e. (36 — 12 — 4 -t- 3) X 2 =
f. j36 — (12 — 4)-t- 3( X 2 =
g. 36 — )12 -(4+ 3)[x 2 =