Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
33. Twaalf werklieden zullen in 12 dagen een tweesteens-
muur van IV5 M afmaken. Nadat zy zes dagen gewerkt
hebben, gaan er 4 man heen. Hoe lang zullen de
overgeblevenen nu nog moeten werken om den muur
te voltooien?
34. Iemand moet eene schuld over 8 maanden betalen,
welke dan, tegen S'/j pet. intrest gerekend, ƒ 829'/,
zal bedragen. Als hij in de gelegenheid komt om
die schuld terstond af te doen, hoeveel zal hij dan
moeten betalen?
35. Eene som van ƒ 42 wordt betaald met rijksdaalders,
guldens en kwartguldens, doch zoodanig dat men 1
rijksdaalder tegen 2 guldens en 3 kwartjes betaalt.
Hoeveel stuks moet men van iedere muntspecie tellen ?
36. Een wijnhandelaar verkocht 98 liter wijn voor ƒ94,20.
Als hij een gedeelte tegen ƒ 1,40 en de rest tegen 18
stuivers den liter heeft gerekend, kunt gij dan zeggen
hoeveel liter hij tegen den laatstgenoemden prijs heeft
geleverd ?
37. Een timmermansknecht en een jongen verdienen weke-
kelijks samen ƒ 10. Als de knecht / 3,25 van zijn
geld bij dat van den jongen voegt, hebben beiden
evenveel. Hoeveel verdient ieder?
38. A zei: Als ik ƒ 15 van mijn geld bij dat van B. voeg,
heeft hij IVj maal zooveel als ik, en samen hebben
wij f 100. Hoeveel heeft ieder?
39. Voor hoeveel moet men 100 KG suiker, die voor/62V,
zijn ingekocht, over 8'/j maand verkoopen om 8 pet.
'sjaars te winnen?
40. De omtrek van de lijst eener lei is 13 dM. Hoeveel