Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
25. Iemand moet aan een makelaar betalen / 6000 over 5
maanden, ƒ 1800 2 maanden later, ƒ 4700 over 9
maanden en f 1225 over Wl^ maand. Als hij deze
sommen te gelijk wil afdoen, wanneer zal dit dan
zonder iemands nadeel moeten geschieden?
26. Drie personen leggen f 48000 bijeen om daarmede te
handelen, A en B leggen samen f 14000 meer in
dan C. Als nu C. f 4000 meer heeft ingelegd dan
B., hoeveel bedraagt dan ieders inleg?
27. Hoe lang zal mijn vriend, wien ik 1000 gulden voor
8 maanden zonder rente geleend heb, m'y 1600 gul-
den moeten leenen, opdat onze diensten gelijk zijn?
28. Wanneer gij mij f 1360 voor 5 maanden renteloos ge-
leend hebt, hoeveel zal ik u dan voor 8 maanden
moeten leenen om u daarmede denzelfden dienst te
bewijzen?
29. Hoeveel dekagram weegt een ijzeren cilinder, die 6'/,
centimeter hoog is, en waarvan de omtrek l'/j, deci-
meter bedraagt? (Het soortgelijk gewicht van ijzer
op 7,2 stellende.)
30. Hoeveel kilogram bedraagt het gewicht van een ijzeren
cilinder, waarvan de afmetingen 3'/jmaal zoo groot
zijn als die in het vorige vraagstuk?
31. En hoe hoog zal een ijzeren kegel zijn, die hetzelfde
grondvlak en dezelfde zwaarte heeft als de eerste
cilinder?
32. Voor hoeveel zal de kubieke meter hout. die voor /'35
is ingekocht, moeten verkocht worden om op de 100
gulden zooveel te winnen als 60V dM' bij inkoop
kosten ?