Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
16. Een winkelier verkoopt van 250 KG koffie een gedeelte
tegen 18 stuivers en de rest tegen een gulden de ki-
logram. Hoeveel kilogram heeft hij tegen 18 stuivers
verkocht, als gij weet dat hij in 't geheel f '239,90
ontvangt ?
17. Als men den teller der breuk '/„ met 4 vermeerdert,
wat moet er dan bij den noemer gevoegd worden,
opdat de waarde der breuk niet verandere?
18. Drie kooplieden handelen. De inleg van A. staat tot
dien van B. als 2 : 7, terwijl die van B. tot dien
van C. zich verhoudt als 5 : 4. Hoeveel krygt ieder
van de winst, die ƒ 8760 bedraagt?
19. Maar als nu 2maal het aandeel van A. gelijk was aan
7maal dat van B. en f maal dat van B. gelijk aan
4maal dat van G., hoeveel komt dan ieder van de
winst toe?
20. Het quotient van twee breuken is "/3s en de som "/^s
Welke zyn die breuken?
21. Voor 18 meter laken heeft men /öS'/j betaald en nog
zooveel meer als 3'L meter kosten Op hoeveel komt
de meter?
22. Als men voor 207j hektoliter steenkolen f 28,60 heeft
betaald, verminderd met zooveel gulden als 5'/„ hek-
toliter kosten, wat is dan de prijs van 1 HL?
23. Twee personen doen zeker werk in 12'/j dag, doch wan-
neer C. hen helpt, doen zy het in 5 dagen minder. In
hoeveel dagen zal C. het alleen kunnen afmaken?
24. Een metselaar koopt eenige blauwe plavuizen voor f 45.
Als hem de 40 stuks zooveel boven ƒ 1 ,liO kosten als de 24
stuks boven /'0,88 hoeveel steenen heeft hij dan gekocht ?