Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
7. Op hoeveel zal het graven dezer slooten komen, als i
men f 0,80 per vierkanten meter rekent?
8. Een onderwijzer ontving van zijn boekverkooper eenei
rekening, die hij, na aftrek van IS'/j pet., met f 28 i
voldeed. Hoe groot was die rekening?
9 Wanneer eene erfenis onder zes personen verdeeld wordt,
zal ieder ƒ 3500 meer ontvangen, dan wanneer negen i
personen die som deelen. Hoe groot is die erfenis?!
10 Met hoeveel hektoliters kan men een cilindervormig
vat vullen, dat Q'/j decimeter hoog en 35 centimeter!
wijd is?
11 Het grondvlak van een vijfzijdig prisma is u cen-
timeter en de hoogte 3'/, decimeter. Hoeveel kubieke
halve decimeters is de inhoud?
12. En hoeveel halve kub. centimeters zal de inhoud zijn
van eene pyramide, die hetzelfde grondvlak en gelijke;
hoogte heeft?
13. Een timmermansknecht moet eenige planken schaven.
Als hij er dagelyks 80 schaaft, heeft hij IVj dag lan-
ger werk, dan wanneer hij er per dag 100 doet.
Hoeveel planken zijn er?
14. Een bak is, buitenwerks gemeten, 16,4 decimeter lang,;
89 centimeter breed en 0,9 meter hoog. Hoeveel de-i
kaliter is de inhoud van dien bak, als het hout 1'/,
centimeter dik en de bak van boven open is?
15. Een tabaksnijder ontving 2 balen tabak, wegende bruto
elk 600 KG tegen 12 stuivers de kilogram netto. Als
hij 10 pet. tarra genoot, en in 't geheel f 615'/^ be-
taalde, hoeveel pel. korting voor prompte betaling ia
er dan gerekend?