Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HONDERDTAL.
1. A. B. en G. willen samen handelen. A legt in /2430,
B. ƒ 4320 en C. ƒ 1800 Hoeveel zou G. er nog bij
moeten voegen om een derde van de winst te ge-
nieten '?
2. Een rechthoekig stuk land, dat 69,5 hektare groot en
13,9 hektometer lang is, wordt door lijnen, evenwijdig
aan de lengte, in 5 gelijke deelen gescheiden. Hoe-
veel meter bedraagt de omtrek van ieder deel?
3. Twee werklieden, wier krachten tot elkander staan als
4 : 3, kunnen samen een werk in lï'/j dag afmaken.
Hoe lang zou ieder van hen afzonderlijk daaraan werk
hebben ?
7'/
4. Herleid tot eene breuk, die '/j' tot teller heeft.
5. Van 4 getallen, die elk IVg verschillen, is de som 16'/4.
Bereken die getallen.
6. In een rechthoekig stuk land, dat 85 HM lang en 40
DM breed is, worden vier slooten evenwijdig aan de
lengte en 6 evenwijdig aan de breedte gegraven, die
het land in gelijke stukken verdeelen, hoe groot zal
elk stuk zijn, als iedere sloot 2 meter breed is?
r