Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
37. 4,2 □ M. 67.
38. 20 halve guldens, 24 gul- 68.
dens, 32 rijksdaalders. 69.
39. 256 KG. 70.
40. 200 ÖL. li.
41. Oneindig groot. 72.
42. f 65. 73.
43. A. 38, B. 28,5, C. 22,80 74.
eij D. 19 gulden.
44. A. f 224, B f 112. i 75.
45. «. 2913092. 76.
6. 6908C0. I 77.
46. f 637,10 bijna. I 78.
47. f 7,87 bijna. i 79.
48. 80Ü00. 1 80.
49. f 0,96. ' 84.
50. 660 kooien. , 82.
5ï. f 0,84. : 83.
52. Na 247, min. biina. | 84.
53. 2695,835. " ! 85.
54. i 86.
55. 4617 M'de cirkel grooter. ' 87.
56. 7s en 7.- j 88.
57. 8725. I 89.
58. f 78. I 90.
59. 42 pet. ' 94.
60. a. 245,6, b. 469,4 M'. ! 92.
64. Nooit. 93.
62. 625, 445, 748, 356 en 94.
525 KG. 95.
63. 24 jaar. 96.
64. 8,0557 KG. 97.
65. ƒ 30. 98.
66. A. f 400. B. f 625 en C. 99.
f 400Ü. 400,
16 uren.
216 appels.
175 KG.
7500.
39,4 M. bijna,
's Avonds te half 7.
A. f 74, B f 44.
D., omdat hij slechts een
half lot heeft betaald.
0,529 M. ruim.
54'7
In lÓl) minuten.
2 dM'.
88.741 DM ruim.
55,194 DM »
maand.
De eerste 3, de laatste 27.
467, Fahr.
147,9 HL.
360 KG.
ƒ180
467« Amst. el.
ƒ 18000.
ƒ 16000.
8838 kogels ruim.
667 planten.
56 M.
44'®'
/IX
22334
a 9,6 dM,
55 cM\
34,5 cM.
308 cM^
h 49,2 óU\
3® Honderdtal.
4. 400 HL.
2. 5 L.
3. 4624 en 3420.
4. De eerste.
5. 44,3644 HL niim.
6. A. 450, B. 400 en G
gulden.
7. 4500,
8. ƒ4,40.
9. 45 maal.
320