Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
optelt, wat zal men dan bij den noemer moeten voe-
gen, opdat de waarde niet verandere?
95. En als men den noemer eener breuk met zeker getal
vermindert, wat moet men dan van den teller aftrek-
ken, opdat de waarde dezelfde blijve?
96. Als men teller en noemer van eene gebruikelijke breuk
met hetzelfde getal vermeerdert, hoeveelmaal wordt zij
dan grooter?
97. Het product van twee breuken is gelyk aan 't product
der tellers, gedeeld door dat der noemers. Is 't quo-
tient ook gelijk aan 't quotient der tellers, gedeeld
door dat der noemers?
98. Hoeveelmaal is eene breuk begrepen in 't product van
teller en noemer?
99. Hoe herleidt gij gemengd repeteerende breuken op de
kortste wijze tot gewone?
100. Hoe kunt gij bij 't herleiden van gewone tot tiendeelige
breuken vooraf bepalen of de breuk eene opgaande
tiendeelige, zuiver repeteerende of gemengd repetee-
rende zal zijn?
■-'./'j'JVüTj'jVWWw----