Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
deelbare getallen, is het dan ook deelbaar door 't pro-
duct van die getallen? Zoo neen, waardoor dan?
84. Verzin eenige getallen, waarvan 't product gelijk is aan
de som, zooals b. v. 2 x 2 = 2 4- 2; 3 X l'/j =
3 + VU
85. Als men de som van twee breuken met het verschil dier
breuken vermindert, waaraan is dan dit verschil gelijk ?
86. Uit welke breuk verkrijgt men door herleiding 0,9?
3'/
87. Als men van de sameneestelde breuk —^ de breuken,
473
die bij teller en noemer staan, uitwischt, zal de
waarde der breuk niet veranderen. Schrijf eens een
tiental breuken op, waarbij hetzelfde plaats heeft?
88. Als men eene breuk met het omgekeerde der breuk ver-
menigvuldigt, wat verkrijgt men dan altijd tot product?
89. Hoeveelmaal is het omgekeerde eener breuk grooter
dan de breuk zelve?
90. Als men eene breuk vermenigvuldigt met een getal, dat
gelijk is aan den noemer, verkrijgt men den teller tot
product. "Waarmede zal men eene breuk moeten
vermenigvuldigen om den noemer tot product te be-
komen?
91. Van welke breuken is het verschil altijd gelijk aan het
product ?
92. Van welke breuken is de som gelijk aan de som der
noemers, gedeeld door 't product dier noemers?
93. Van welke breuken zal de waarde niet veranderen,
als men teller en noemer met hetzelfde getal ver-
meerdert of vermindert?
94. Als men bij den teller eener breuk een zeker getal
r