Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
74. In eene kamer, die 7 M lang, 6 M breed en 5 M hoog
is, heeft men den afstand van een der hoeken aan den
zolder tot den tegenovergestelden hoek aan den vloer
gemeten en vond men .... Zeg gij het eens?
75. Gij weet dat de omtrek der aarde 40000 KM bedraagt.
Bereken hieruit hoeveel KM- de oppervlakte is?
76. Als men bij teller en noemer van zekere breuk 1 optelt,
wordt de waarde trekt men van teller en noemer
2 af, dan is zy gelijk aan Welke breuk is dat?
77. Van een regenput, die 150 HL water kan bevatten, ver-
houden zich de drie afmetingen tot elkander als de
getallen 4, 5 en 6. Bereken die afmetingen.
78. Als de thermometer van Fahrenheit op 50^ staat, hoe-
veel moet dan die van Celsius rijzen om gelijk te
staan rret 40^ Réaumur?
79. Een jongen verminderde een getal van drie cijfers met
het omgezette van dat getal, dat wil zeggen, hij
verwisselde de cijfers der honderdtallen en eenheden.
Als hij nu op de plaats der honderdtallen 2 tot rest
verkreeg, kunt gij dan de geheele rest berekenen?
80. A. is 9 en B. 16 jaar oud. Hoeveel jaren telt C., als
gij weet dat de jaren van A. in die van C. zooveel
maal begrepen zijn als die van C. in die van B. ?
81. *) Van welke getallen is het kleinste gemeene veelvoud
gelijk aan het gedurig product dier getallen?
82. Schrijf eens een twintigtal deelbare getallen op, die
onderling ondeelbaar zijn, zonder daarbij tweede,
derde machten enz. te bezigen.
83. Wanneer een getal deelbaar is door eenige onderling
') Van dit en de TOlgende vraagstukken zgn de antwoorden niet opgegevea