Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
65. Een rechthoekig stuk land, waarvan de lengte gelijk is
aan IV3 maal de breedte, is HA groot. Hoe-
veel meters bedraagt de omtrek?
66. B. heeft tabak, waarvan de prijzen zich verhouden als
de getallen 9, 10 en 12. Hij verkoopt van elke soort
een gedeelte, en ontvangt voor elk gedeelte evenveel
geld. HoeVeel kilogram heeft hij van elke soort ver-
kocht, als dit in 't geheel 1060 KG bedroeg?
67. Het geld in mijne beurs is gelijk aan bet vijfde gedeelte
van een getal, waarvan het vierde min het vijfde deel
een rijksdaalder bedraagt. Hoeveel is er in mijne beurs?
68 K. kocht 205 M katoen voor ƒ0,60 den meter. Hij ver-
kocht die na verloop van 5 maanden tegen ƒ 0,675
en won toen 16^/3 pet. 's jaars. Kunt gij uitrekenen,
hoeveel maanden crediet hij heeft gegeven?
69. In het midden van een ronden vijver, die 3'/, DM om-
trek heeft, staat een [>aal, die 6V3 M boven hef water
uitkomt. Hoe ver is de punt van dien paal van den
rand des vijvers verwijdeid?
70. De lengte eener kamer is hel 2 25voud van de breedte,
terwijl beide afmetingen 3,83 M verschillen. Hoeveel
tapijtgoed van 8 dM breedte, heeft men voor die ka-
mer noodig?
71. Hoeveel kogels van 6 cM middellijn zal men uit 100
KG gegoten ijzer kunnen vervaardigen ? (Soort. gew. 7,8.)
72. De som van twee breuken, welker tellers en noemers
ondeelbaar zijn, is l'^/jj. Keert men die breuken om,
dan is de som SVji Welke zijn die breuken?
73. Van twee breuken is 't quotiënt en 't product "/«s
Welke ziin die breuken?