Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
/
gen en het komende product door 0,36 deelen. Hij
werkt echter verkeerd, en vermenigvuldigt met 0,36 en
deelt door 0,63, waardoor hy 594 te weinig tot quo-
tient verkrijgt. Bereken het onbekende getal
59. Een vat heeft twee kranen. Door A. loopt het in 6 en
door B. in 10 unr leeg. Als het nu door twee andere
kranen C. en D in 3 en 5 uur gevuld wordt, en men
eerst de kranen A en C. twee uur openzet en daarna
ook de twee andere opent, hoe lang zal het dan nog
duren, eer het vat gevuld is?
60. E zet van / 6000 een deel tegen 5 en de resl tegen 6 pet.
uit. Als hij in 't geheel in maand 121, 50 rente
ontvangt, hoeveel heeft h'y dan tegen 5 pet. uitgezet ?
61. A., B en C. hebben samen ƒ 7200 bijeengebracht om
handel te drijven. Als de winsten, die zij trekken,'
zich verhouden als de getallen, 9, 8 en 15, en de tijden,
gedurende welke hunne kapitalen uitstaan, als 1, 2 en
3, hoe groot was dan ieders inleg?
62. C. verteert van z'yn geld het vierde gedeelte en een
vierde gulden; van de rest weder het vierde met een
vierde gulden en eindelijk van het overgeblevene het
vierde met een halven gulden. Als h'y nu nog f 46
overhoudt, lioeveel had h'y dan in den beginne?
63. "Welk is het kleinst mogelijke getal, dat door 14,12 10,
en 8 gedeeld, achtereenvolgens 13, 11, 9 en 7 tot
rest geeft?
64. Een manufacturier had 120 M linnen gekocht, tegen
ƒ 6 de 9 meter. Hoeveel pet. 'sjaars won hij, als
hij die na 6 maanden op 3 maanden crediet tegen
ƒ 9 de 6 meter verkocht?