Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
eerst in f 350, en 5 maanden daarna nog ƒ 2400,
B. geeft in het begin / 8000, en neemt er na 20
maanden de helft uit, en C. geeft eerst f 600 en legt
er alle zes maanden nog / 600 bij. Hoeveel komt
ieder van de winst, die ƒ 19330 bedraagt, toe?
52. Een bakker heeft drie soorten van brood verkocht en wel
van elke soort evenveel, tè zamen voor ƒ 69. Hoeveel
kilogram heeft hij van elk verkocht, als de prijzen 15,
20 en 25 cent per kilogram waren?
53. Iemand moest f 3600 over 15 maanden betalen. Hij
deed echter reeds een gedeelte na 5 maanden af en*
kon toen, zonder iemands nadeel, de rest 8 maanden
na den bestemden tijd betalen. Hoeveel heeft hij het
laatst betaald?
54. K. is 6000 schuldig, te betalen over 8 maanden. Als
hij een vijfde gedeelte contant betaalt, hoe lang mag
hij dan met de rest na den bestemden tijd wachten?
55. Een herbergier heeft wijn van 16, 14, 10 en 8 stuivers
den liter, die hij zoodanig onder elkander wil mengen,
dat de liter op 11 stuivers komt. Hoeveel liters moet
hij van eiken prijs nemen ?
56. Vier getallen, die met 37 opklimmen, worden, met het
grootste te beginnen, onder elkander geplaatst, evenals
de gedeeltelijke producten van een vermenigvuldiging,
waardoor men 7508245 tot som verkrijgt. Welke zyn
die getallen?
57. Hoeveel verschillende getallen kan men schrijven met de
cijfers 9, 7, 5, 3, 1, en hoeveel bedraagt de som van
al die getallen?
58. Een jongen moet zeker getal met 0,63 vermenigvuldi-
3-