Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
deelen zica verhouden als de breuken 0,16, 0,16 en
0,16; hoeveel komt dan ieder toe?
41. Een koopman verkocht eenige waren en verloor daarop
ƒ 148. Als hij ƒ 1052 heeft ontvangen, hoeveel pet.
verloor hij dan?
42. Welke zijn de kleinst mogelijke geheele getallen, die,
in elkander gedeeld, 76,125 tot quotient geven?
43. Twee personen hebben samen / 215. Als men het geld
van A. met 10 vermindert, heeft A. 1'/,« maal zooveel
als B. Hoeveel had elk?
44. Hoeveel is - - 0,00g^ ,
O 5—(0,23—0,0025)
45. Een heer heeft 6 paarden, waarvan h'y er telkens 2 voor
de koets laat spannen. Hoe menigmaal kan dit ge-
schieden, zonder dat dezelfde paarden voorkomen?
46. Hoe zwaar weegt een looden kogel, waarvan de diameter
7 centimeter lang is? (Het soortelijk erewicht van lood
op 11,4 gerekend.)
47. Een tabaksnijder heeft tabak van 60 en van 34 cents
de kilogram. Hoeveel moet hij van elke soort nemen
om tabak van 50 cents te verkrijgen?
48. Van eene rekenkunstige reeks, uit 110 termen bestaande,
is de som 54945 en 't verschil gelijk aan den eersten
term. Hoeveel is de laatste?
49. Hoeveel bedraagt het gewicht van een molensteen, die
3 dM dik is en een middellijn van 1,4 M. heeft?
Het soortelijk gewicht is 2,5.
50. Een cilindervormig vat kan 36 HL water bevatten.
Hoe diep is dat vat, als de middellijn 2 M is?
51. Drie personen drijven gedurende driejaar handel. A. legt