Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
31. Een rechthoek, die 680 M omtrek heeft, wordt door
Iwee deellijnen in vier gelijke en gelijkvormige
rechthoeken verdeeld. Hoe groot is de omtrek van
ieder deel ?
32. Van welk kapitaal, dat tegen 5 pet. interest op inte-
rest is uitgezet, zal men na drie jaren ƒ 504,40 in-
terest ontvangen?
33. Zekere breuk, omgekeerd zijnHe, wordt T'/g maal zoo
grool. Welke breuk is dat?
34. Van zekere reeks, die met 4: opklimt, is de som 78 en de
eerste term 3. Uit hoeveel termen bestaat die reeks ?
35. Iemand heeft voor een pak kleei'en 4^6 M noodig.
Hoeveel moet hij koopen, als de stof op Vl^ M
dM krimpt en hij % M wil overhouden?
36. Iemand koopt eene partij koffieboonen, en krijgt op de
100 KG 3 KG toe. Als hy 3 pet. korting had ge-
noten, zou hem dit 2,7 KG voordeeliger geweest zyn,
Hoe zwaar woog die partij ?
37. A., B. en C. kunnen te zamen een werk in 7 dagen
afmaken. A. alleen kan het in 20, terwijl B. alleen
er 1^/5 maal zoo lang over zou werken ais C. In
hoeveel tijd zal B. alleen het werk afmaken?
38. Een stuk ijzer, waarvan het soortelijk gewicht 7,25 is,
weegt 29 KG. Hoe zwaar weegt het in het water?
39. Een vat wordt door eene kraan in 5 uren gevuld en
loopt door een andere in uur leeg. Nadat de
eerste eenigen tijd alleen geloopen heeft, opent men
ook de tweede, waarna het vat in 9 uur vol is. Hoe
lang heeft de eerste kraan alleen open gestaan?
40. Drie personen moeten ƒ 2417 deelen. Als hunne aan-
V. stukje. 3e druk- 3