Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
14. ß. kocht tarwe tegen zooveel gulden den hektoliter als
er hektoliters waren. Hij verkocht die met eene winst
van 8 pet en won toen f 12,50. Tegen hoeveel had
hij den hektoliter ingekocht?
15. Het product van twee breuken, die beide 1 tot teller
hebben, is Vj^j. Welke zijn die breuken?
16. Een kruidenier heeft 80 KG thee van ƒ 4,80 de kilogram.
Hiervan verkoopt hij 20 KG en mengt onder de rest
20 KG van / 3. Dit doet hij daarna nog twee malen.
Hoeveel is nu de gemengde kilogram waard?
17. Hel quotient van twee getallen is 27 en 't produet
1728. Welke zijn die getallen?
18. Vier personen hebben elk eenig geld. B. heeft 35 dub-
beltjes meer dan A. eenten heeft, G. 35 guldens meer
dan het aantal dubbeltjes van B en D. bezit 35 gou-
den penningen meer dan C. guldens heeft. Hoeveel
heeft ieder, als zij te zamen f 37186,56 bezitten?
19. Hoeveel is (O,?,84615 + 0,571428) X ^^ X 8j|?
U.513
20. Iemand heeft van twee kapitalen, die tot elkander staan
als 3 : 2, te zamen f 500 interest gehad. Hoe groot
zijn die kapitalen, als gij weet dat het eerste 10
maanden tegen 8, en het andere 5 maanden tegen
6 pet. 's jaars heeft uitgestaan?
21. Van een stuk land, dat de gedaante van een ongelijk-
zijdigen driehoek heeft, zijn de zijden 39, 42 en 45
dekameter lang. Hoeveel hektare is het groot?
22. Twee personen deelen eene som van / 6500 zoodanig,
dat '/ä van het aandeel van A. met nog /100 gelijk
is aan '/, maal dat van B. Hoeveel bekomt ieder?