Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
verdeeled, dat achtmaal het aandeel van A. gelijk is
aan negenmaal dat van B. en viermaal dat van B. aan
vijfmaal dat van C. Hoeveel krijgt ieder?
7. C., Q en X deelen / 6000. Driemaal het aandeel van
C. is zoo groot als tweemaal dat van Q., terwijl het
aandeel van Q. vijfmaal begrepen is in dat van X.
Hoeveel ontvangt X?
8. Iemand koopt een lap fijn laken voor / 121, tegen zoo-
veel gulden den meter als er meters aan den lap zijn.
Op hoeveel komt hem de decimeter ?
9. Een vader heeft tien kinderen, die twee aan twee tot hem
komen. Hoe menigmaal kan dit geschieden, zonder
dat dezelfde twee tegelijk komen?
10. Hoe menigmaal kunt gij het getal 1769 omzetten, en
wat zal de som der getallen zijn, die gij daardoor
verkrijgt?
11. Iemand koopt den eersten Februari 6 stuks 5 pet. Oos-
tenrijksche metallieken, elk van 1000 florijnen, tegen
den koers van 75 pet. Als de makelaar hem pet.
courtage rekent, hoeveel moet hij dan betalen? (De
coupons vervallen 1 Jan. en 1 Juli en de florijn wordt
op f 1,20 gerekend.)
12. Een kaaskooper koopt eene partij kaas tegen / 25 de
100 KG. Hij verkoopt die terstond tegen /32, te be-
talen de helft kontant en de rest over 5 maanden.
Hoeveel pet. wint hij in het jaar?
13. Een wijnkooper mengt wijn van ƒ 2 en van /1.20 den
liter door elkander, waardoor hij wijn van f 1,40 be-
komt. Hoeveel heeft hij van elke soort gebruikt,
als hij in 't geheel 60 liter heeft ?