Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE HONDERDTAL.
1. Een wijnkooper doet bij 1.50 HL wijn van 64 gulden
den liektoliter eenige hektoliters van 50 gulden, zoodat
de wijn nu op ƒ58,40 den HL komt. Hoeveel heeft
hij er van 50 gulden bijgedaan?
2. Hoeveel liter water moet men bij 16 L wijn van f 0,75
en 9 L van /OjeO den liter voegen, opdat de liter
ƒ0,58 waard zij?
3. Een jongen zocht van twee onderling ondeelbare getal-
len den grootsten gemeenen deeler en kreeg daarbij
tot quotienten 1. 1. 12. 3. 2. 17. Kunt gij die ge-
tallen berekenen?
4. Eene juffrouw betaalde voor 12 M linnen van M
breed f 9,60, en naderhand voor 21 M, van VI, M
breed, f 30,80. Als de qualiteit van het eerste
linnen tot die van het tweede zich verhoudt als 1 :
l'/j, welke koop is dan voor haar het voordeeligst
geweest ?
5. Druk de som van de volgende grootheden in HL uit:
37; M-^ -f- 57, L -(- 1,4 DL -f- 15,f) dM' -h 57, HL
195 dL -f- 160 cM' 4- 1900 cL -i- 1100 mM^
6. A., B. en C. moeten eene som van f 1170 zoodanig