Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
86. X. gaf van zijn geld eerst f 80 uit, en daarna nog
van de rest. Als hij nu de helft van zijn geld over-
hield, hoeveel had hij dan eerst?
87. Eene modiste kreeg anderhalve Amsterdamsche of oude
el voor een meter. Bereken eens hoeveel oude ellen
zij gekocht heeft, wanneer zij daardoor juist een
meter voordeel had?
88. Iemand trok van het Vg gedeelte zijns kapitaals 4'/2 en'
van de rest 5'!^ pet., waardoor hij ƒ 922,50 interest
ontving. Hoe groot was zijn kapitaal?
89. Q. zette van ƒ 36000 een gedeelte tegen 5'/„ en de rest
tegen 7 pet. uit, waardoor hij in 't geheel ƒ2220 interest
in het jaar trok. Hoeveel heeft hij tegen 7pet.ui1gezet?
90. Hoeveel kogels van 3 cM middellijn kan men gieten uit
een kub. halven meter lood, indien gij weet dat het
kubiek van de middellijn staat tot den inhoud van
den bol als 21 tot 11?
91. Een akker, die 15 M lang en 12 M breed is, wordt met
koolplanten bezet, die een halven meter van elkander
staan. Hoeveel heeft men er noodig, als de buitenste
rijen 5 dM van den kant staan?
92. Een rechthoekig stuk land, dat 91 M lang is, wordt ge-
heel met boomen beplant, die 5 M van elkander staan.
Zoo men daartoe 198 boomen noodig heeft, en de bui-
tenste rijen 3 M van den kant staan, kunt gij dan de
breedte van dat land berekenen?
93. Bereken eens heel kort hoeveel de som van SV^ en 7®/i,
meer is dan hun verschil.
94. Druk het getal 3125, dat in het zestallig stelsel ge-
schreven is, in het viertallig .stelsel uit.