Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
kocht die op 4 maanden crediet voor / 372,70. Hoe-
veel pet. wint hij in 'tjaarV
77. Een vat, dat 352 L water kan bevatten, heeft aan den
bodem eene kraan, waardoor in eene minuut 4 kan
water loopt. Als men die kraan telkens 4 minuten
openlaat, en dan eene minuut sluit, in hoeveel tijds
zal dan het vat leeg zijn?
78. Eene staaf ijzer weegt in het water 13 KG. Hoeveel
kuk. decimeters is die staaf groot, als het soortelijk
gewicht van dat ijzer op 7,5 gerekend wordt?
79. Een vierkant stuk land is juist zoo groot als een recht-
hoekig stuk, dat 175 DM lang en 4,5 HM breed is.
Hoe lang is het vierkant?
80. Hoeveel meters is de diagonaal van dien rechthoek
langer dan die van het vierkant?
81. Hoe lang zal men ƒ 6100 tegen 5'/„ pet moeten uitzet-
ten, om daarvan zooveel rente te ontvangen als van
f 1400 in 3,2 jaar tegen 6'/, pet.?
82. Van eene rekenkunstige reeks is de som van al de
termen 105 en het verschil 4. Hoeveel is de eerste
en hoeveel de laatste term, als het aantal termen 7 is?
83. Wat wijst de thermometer van Fahrenheit aan, als
die van Réaumur 6'/. teekent?
84. Een korenkooper verkocht van eene partij graan eerst
104 HL, daarna 265 DL en hield toen nog V,- van
die partij over. Uit hoeveel HL. bestond die?
85. Q. verkocht van eene baal tabak eerst 120 KG, ver-
volgens de helft van de rest, en hield toen nog een
derde gedeelte van de baal over. Uit hoeveel kilo-
gram bestond die baal?