Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
69. Een kruidenier verkoopt van eene baal rijst eerst het
vijfde gedeelte en 12 KG, daarna de helft van de rest
met nog 15 KG, en hield toen nog 49 KG over.
Hoe zwaar woog die baal?
70. Vijf personen drijven handel en zullen de winst naar ge-
lang van hunnen inleg deelen. A. geeft ƒ 6000, B
ƒ 7000, C. f 8000, en D. ƒ 9000. Hoeveel zal E.
moeten inleggen om juist V5 van de winst te genieten ?
71. Hoe lang is de grootste afstand op een stuk land, dat
36 M lang en 16 M breed is?
72. Een wandelaar begeeft zich naar de stad A, die 40 K.M
van zijne woonplaats verw'yderd is. Zoo hij 5 KM in
een uur aflegt, en telkens, na 3'/, KM afgelegd te heb-
ben, een half uur rust neemt, hoe laat zal hij dan te
A. aankomen, als hij des morgens te 5 uur is ver-
trokken ?
73. A. en B. spelen in eene loterij. A. geeft daartoe 96 en
B. 81 gulden. Nadat de loterij reeds begonnen is,
komt G. en zal meespelen op voorwaarde dat hij / 118
aan de beide andere spelers zal uitkeeren. Als zij nu
de winst rnet hun drieën gelykelyk zullen deelen,
hoeveel komt dan A. en B. van die f 118 toe?
74. C. en D. spelen in de staatsloterij. G. neemt een heel lot
en wint daarop de f 50000; D. neemt een half lot en
daarop valt de f 100000. Wie van beiden heeft het
voordeeligst gespeeld, als gij weet dat van eiken prijs
15 pet. voor het rijk afgaat?
75. Hoe wijd is een cilindervormig vat, dat 8,8 DL tarwe
kan bevatten en 4 dM hoog is?
76. Een winkelier kocht eene baal koffie voor / 315 en ver-