Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
'24
eerste en de tweede wegen samen 1040; de tweede en
de derde samen 1163; de derde en de vierde samen
1105; de vierde en de vijfde samen 881 en de eerste
en de vijfde samen 1150 KG. Hoe zwaar woog
iedere baal ?
63. Iemand werd gevraagd hoe oud hij was. Hij antwoordde:
Als men bij het getal mijner jaren nog 19 voegt, ben
ik op 17 jaren na, twee en een half maal zoo oud,
als ik nu ben. Hoe oud was hij ?
64. Om een emmer, die buitenwerks dM wijd is, heeft
men 4 ijzeren banden gemaakt, die 4 cM breed en 6
mM dik zijn. Hoe zwaar wegeii die banden samen,
het soortelijk gewicht van het ijzer op 7.5 stellende?
65. Een hontkooper kocht de stère hout tegen ƒ 24 en ver-
kocht die met eene winst, welke gelijk is aan het
vijfde van den verkoopsprijs. Hoeveel bedroeg deze?
66. Eene som van ƒ 20,25 moet onder drie personen zoodanig
verdeeld worden dat een 10''' van het aandeel van A.,
een 25"" van dat van B. en een 100"' van dat van
C. zich verhouden als de getallen 8, 5 en 2. Hoeveel
moet ieder ontvangen?
67. Uit eene stad vertrekt een bode, die in 2'/. uur 14
KM aflegt. Anderhalf uur later vertrekt uit diezelfde
stad een andere bode om den eerste in te halen.
Hoe lang zal hg daartoe werk hebben, als hij in 4
uur 245 HM aflegt?
68. Eene fruitvrouw verkoopt uit eene mand appels eerst
de helft en 15 appels, daarna een derde en nog 4
appels. Als zij er nu nog 17 overhoudt, hoeveel ap-
pels waren er dan in de mand?