Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
"23
stukken van f 1000 Nederlandsche werkelijke schuld,
rentende 2'/o pet. tegen den koers van 53'/; pet.
Hoeveel moet hij daarvoor betalen, als gij weet dat
de coupons 1° Januari en 1° Juli vervallen?
54. Hoeveel pet. trekt die heer nu van zijn geld? (De
halfjarige coupons zijn betaalbaar met f 12,375.)
55. Twee stukken gronds, waarvan het eene een vierkant
en het andere een cirkel is, hebben beide een omtrek
van 380 meters. Welk is het grootste en hoeveel is
het verschil?
56. Het verschil van twee breuken is ""/^g en 't quotiënt
2V3. Welke zijn die breuken?
57. Van 50 getallen, die met 7 opklimmen, is het eerste
3. Wat is de som dier getallen?
58. Iemand verhuurde een huis, dat hem op / 5200 kwam,
voor / 8 in de week, en berekende dat hij, na aftrek
van de grondbelasting, reparatie enz., juist 6'/j pet.
van zijn geld trok. Hoeveel rekende hij voor belas-
ting, reparatie enz ?
59. Tegen hoeveel pet moet men zijn geld uitzetten om in
eene maand het honderdste gedeelte van zijn kapitaal
aan interest te ontvangen?
60. Van een vierkant stuk land maakte men hst grootst
mogelijke cirkelvormige perk. Als er nu van dat land
46,2 M- overbleef, kunt gij dan berekenen, a. hoe
groot het stuk land, en h. hoe groot het perk was?
61. Als men bij den teller der breuk telkens 4 en bij
den noemer telkens 5 optelt, wanneer krijgt men dan
eene breuk, die gelyk is aan de eenheid?
62. Een tabaksn'yder heeft vijf balen tabak ontvangen. De