Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
46. Een kapitaal, groot / 4000, staat 2}!, jaar uit tegen 6
pet. 'sjaars interest op interest en wel zoodanig, dat
de intere.st ieder half jaar bij het kapitaal wordt ge-
voegd. Hoeveel zal de interest bedragen?
47. En hoeveel bedraagt die interest meer, dan wanneer
men na verloop van ieder jaar de rente bij het ka-
pitaal had gevoegd?
48. Zeker kapitaal, dat tegen 5 pet. 's jaars interest op in-
terest uitstaat, bedroeg na 4 jaar ƒ97240,50. Welk
kapitaal was er uitgezet ?
49. Wanneer een koopman de kilogram suiker voor 75 eents
verkoopt, dan verliest hij 12,5 pet. Voor hoeveel zou
hij ze moeten verkoopen, als hij 12 pet wilde winnen?
50. Een groenboer verkoopt eenige kooien en wint daarop
10 pet. De eene helft heeft hij verkoeht tegen 12Vj
cent de 3, en de andere helft tegen 17 centen de 4.
Hoeveel kooien had hij, als hij in 't geheel f 27,775
heeft ontvangen ?
51. Een winkelier verkocht 600 KG tabak met eene vvinst
van 12 pet. Hij kreeg echter f 124 niet betaald en
verloor nu Ih'U pet. Voor hoeveel heeft hij de kilo-
gram verkocht?
52. Een vat, dat Vl^ M hoog en 7 dM wijd is, heeft 2
kranen, en wel een aan den bodem en een andere 5
dM daarboven. Door de eerste kraan loopt het in 40
minuten leeg, terwijl door de andere iedere minuut
een halve liter meer afgevoerd wordt. In hoeveel
tijd zal het gevulde vat, leeg loopen, wanneer men
beide kranen te gelijk openzet?
53. Een heer koopt den eersten September aan de beurs 5