Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
-20
dagen gewerkt te hebben, gaat A. heen en komt C. in
zijne plaats. Nadat ook B. en G. twee dagen samen
gewerkt hebben, gaat B. heen en maakt C. het werk
alleen af. Hoe lang zal deze daaraan nu nog be-
zig zijn?
31. Een postbode loopt op een weg een heer na, die hem
360 schreden vooruit is De postbode doel 3 schreden
tegen de heer 2, doch 5 schreden van den eerste zijn
zoo groot als 4 van den andere. Zal de postbode den
heer inhalen V Zoo ja, hoe lang zal hij daartoe werk
hebben, als hij 100 schreden in eene minuut doet?
32. Als men bij den teller der breuk '/jo telkens 5 en bij
den noemer 4 voegt, zoodat men achtereenvolgens 'l^,,
"/j, enz. bekomt, wanneer zal men dan eene breuk
verkrijgen, die gelijk is aan de eenheid?
33. Als de thermometer van Réaumur 15,5° teekent, wat
wijst dan de thermometer van Celsius, en wat die
van Fahrenheit aan?
34. Hoeveel is het product van de getallen 4523 en 458,
in het negentallig stelsel?
35. Deel 675420321 door 467 in het achttallig stelsel.
36. Als men voor 13'/. KG suiker en 6'/^ KG zout ƒ 11,745
en voor 4'/. KG suiker en 7'/j KG zout / 4,65 betaalt,
kunt gij dan uitrekenen hoeveel 1 KG suiker en 1 KG
zout te zamen kosten?
37. De omtrek van het blad eener keukentafel, dat uit 3
planken is samengevoegd, is 46 dM en de omtrek
van elke plank 3'/j5 M. Kunt gij de oppervlakte van
het blad berekenen?
38. Eene som van ,/ 114 wordt betaald met halve guldens,