Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
23. Vijf personen moeten eene som van 1600 gulden ver-
deelen. A. krijgt ƒ 1575 meer dan B., deze ƒ 26^/5
meer dan G., deze f SV^ meer dan D. en deze f tëU^
meer dan E. Hoeveel krijgt A., en hoeveel E. ?
24. Iemand moet over een jaar honderd gulden betalen.
Met hoeveel kan hij die som terstond voldoen, als
hij 5 pet. rabat geniet?
25. A. is ƒ 614 schuldig, te betalen over 5 maanden. Als
hij die som terstond met ƒ 600 kan voldoen, hoeveel
pet. rabat heeft hij dan ontvangen?
26. Iemand kocht van een' boer 6600 beetwortelen tegen 40
cents de 100. Omdat hij kontant betaalde, kon hij
kiezen tusschen 10 pet. korting of 10 stuks op de 100
toe. Wat zoudt gij hem raden te kiezen, en hoeveel
gulden is het eene voordeeliger dan het andere?
27. H. moet laken koopen en bevindt dat, als hij 10 M
koopt, hij 8 gulden te kort komt, terwijl hij ƒ 5,50
overhoudt, wanneer hij maar 7 M koopt. Hoeveel
geld had hij bij zich?
28. Iemand betaalt eene schuld van/ 177 met rijksdaalders,
guldens en kwartguldens en geeft viermaal zooveel
rijksdaalders als guldens en viermaal zooveel guldens
als kwartjes. Hoeveel stuks heeft hij van elk betaald?
29. Een metselaar kocht eenige steenen en kon voor prompte
betaling 12 pot. korting of 12 stuks op de 100 toe
krijgen. Hij koos het eerste en bevoordeelde zich daar-
door 1152 steenen. Eeken eens uit hoeveel hij er
gekocht had.
30. A. kan zeker werk in 12, B. in 16 en C. in 20 dagen
voltooien. A. en B. beginnen er samen aan, doch na 2
2'