Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
tot 2, tegen hoeveel is dan de hektoliter aardappelen
gerekend ?
7. Kunt gy de lioo^te van den liter voor natte waren
berekenen, als gij weet dat hij eene middellijn van
86 millimeters heeft?
8. Voor melk en olie heeft de liter eene middellijn van 1,09
centimeter. Hoeveel millimeters is hij hoog?
9. Hoeveel millimeters is de middellijn van den centiliter,
die eene hoogte van 37.5 m.M heeft?
10 Een vat heeft 2 kranen. Door de eerste wordt het in
7^/j uur gevuld, en door de tweede loopt het in 1270
uur leeg. Nadat men de eerste kraan 2V, uur openge-
laten heeft, sluit men deze, en laat de andere uur
open Wanneer men daarna de beide kranen openzet,
hoe lang zullen z"y dan te zamen nog moeten loopen,
eer het vat gevuld is?
11. Hoeveel negende deelen van een twaalfde deel moet men
hij 0,9 tiende deelen voegen om 0,9 tiende te bekomen?
12. Een vat heeft twee kranen, die beurtelings een uur wor-
den opengezet. Na hoeveel tijd zal het vat gevuld
zijn, als het door de kraan, die het eerst wordt open-
gezet in 6 en door de andere in 9 uur gevuld wordt?
(Vergis u niet.)
13. In- hoeveel tijd zal een vat, dat door een kraan in 4
uur vol en door een andere in 8 uur leeg loopt, ge-
vukLzyn, als de kranen beurtelings een uur openstaan?
14. En hoe lang zal het duren, als die kranen om beurten
anderhalf uur open staan?
15. Een heer heeft een inkomen van ƒ 2000 'sjaars en ver-
teert iedere maand ƒ 100. Het overblijvende zet hij
V. Slukje. 3de Druk 2