Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HONDERDTAL.
1. Van eene rekenkundige reeks is de eerste term 12 en
het verschil h. Hoeveel is de honderdste term, en
hoeveel bedraagt de som van den vijftigsten tot en
met den negentigsten term?
2. Een kapitaal groot f 6000 staat 4 jaren uit tegen 5
pet. enkelen intrest. Hoeveel zou het meer opgebracht
hebben, als men interest van interest rekende?
3. Hoe lang is de straal eens cirkels, die 3,1416 vierkante
meter groot is? •
4. Een balk, die SVj M lang is, wordt op 2'/» M afstands
van het eene einde ondersteund. Als men aan het
korte einde een gewicht van 300 KG hangt, hoeveel
moet men dan aan het andere einde hangen om den
balk in evenwicht te doen zijn?
5. Een garnizoen, bestaande uit 250 man is voor 50 dagen
van levensmiddelen voorzien. Na 20 dagen daarvan
gebruikt te hebben, komen er 125 man bij, en na 5
dagen nog 75 man. Hoe lang kan nu de voorraad
nog strekken?
6. Een boer betaalt eene schuld van / 380 met 60 HL
haver en 30 HL aardappelen. Als de prijs van de ha-
ver tot dien van de aardappelen zich verhoudt als 3