Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
91. Een houten kegel weegt 4"/,,; KG en is 2V7 dM hoog.
Kunt gü de middellijn van het grondvlak berekenen,
als het soortelijk gewicht van het hout 0,7 is?
92. Vóór eene sluis staat het water 3,6 M en er achter
2,4 M hoog. Hoeveel kilogram bedraagt de drukking
van het water tegen de sluis, als de breedte der sluis
3^/5 M en het soortelijk gewicht van het water 1,02 is?
(Men berekent die drukking, door het halve quadraat
van 't verschil der waterstandshoogten vóór en achter
de sluisdeuren maal de wijdte der sluis met het soor-
telijk gewicht van het water te vermenigvuldigen.)
93. De drukking tegen een paar sluisdeuren is berekend op
11832 KG. Als het water vóór de deuren 4,9 M en
er achter 2,9 M hoog staat, en het soortelijk gewicht
van het water op l'/jo gerekend wordt, vraagt men naar
de wijdte der sluis.
94. De dagloonen van vijf knechts verhouden zich zoodanig
tot elkander, dat het loon van A. staat tot dat van B.
als 2 : 3, dat van B. tot dat van C. als 3 : 4, dat van
C. tot dat van D. als 4 : 5 en dat van D. tot dat van
E. als 5 : 6. Wanneer D. /1,80 daags wint, hoeveel
verdient dan ieder?
95. Iemand heeft een vierkant stuk land, dat 3'/,6maal zoo
groot IS als een ander vierkant stuk land, waarvan de
zijde 61,25 DM lang is. Hoeveel dekameter is de
zijde van het eerstgenoemde stuk lang?
96. Een tabaksnijder heeft 6 balen tabak gekocht, die hij, na
aftrek van 5 pet. korting, tegen f 0,72' de KG netto
met f 2363,79 betaalde. Hoeveel bedroeg het bruto
gewicht van een baal, als er 12 pet. tarra was gerekend ?