Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
veel moeten A. en B. dan ieder van die som hebben?
84. Een gezelschap, bestaande uit 16 personen, mannen en
jongelingen, heeft f 4,60 verteerd. Als de vertering
van een man 7 en van een jongeling 3 stuivers be-
draagt, hoeveel mannen en hoeveel jongelingen waren
er dan in het gezelschap?
85. Iemand heeft eenig geld bespaard, en wel het eerste jaar
f "25, het tweede jaar ƒ 50 en zoo ieder volgetid jaar
f 25 meer. Hoe lang zal het duren, eer hij f 400
bespaard heeft, en hoeveel zal dan het bespaarde
geld te zamen bedragen?
86. Een boer wilde een varken van 86 kilogram koopen, dat
hem tegen 30 cents de kilogram werd aangeboden.
Hij kocht het echter zoodanig, dat hij voor de eerste
kilogram '/j cent, voor de tweede een cent en zoo voor
iedere volgende kilogram V, cent meer zou betalen.
Was deze koop voordeeliger of niet? En hoeveel was
't verschil?
87. De som van eenige getallen, die met hetzelfde verschil
opklimmen, is 5049. Het eerste getal is 2 en het
laatste 100. Waarmede klimmen deze getallen op en
hoeveel zijn er?
88. Een stuk land, dat de gedaante heeft van een rechthoek
is 490 A groot, terwijl de lengte tot de breedte staat
als 5 : 2. Hoeveel dekameters is de omtrek?
89. Van een vierkant bleekveld is de halve grootte 1682
Hoeveel dekameters is de omtrek?
90. ,Van een suikerbrood, dat juist de gedaante van een ke-
gel heeft, is het grondvlak 2"/5j □ dM en de hoogte
4V„ dM. Hoeveel kubieke decimeters is de inhoud ?