Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
67. Het getal jaren eens vaders en het getal weken, die zijn
zoon oud is, bedragen samen 612. Hoe oud z'yn bei-
den, als de jaren des vaders gelijk zijn aan 3'/,imaal
die des zoons?
68. Wanneer men zeker getal in 5 gelijke deelen verdeelt,
is elk deel 495 meer dan wanneer het in 9 gelijke
deelen verdeeld wordt. Welk getal is dat?
69. Van 25 getallen, die met 2 opklimmen, is de som 650.
Hoeveel is het eerste getal minder dan het laatste?
70. Iemand had zijn kapitaal gedurende l'L jaar tegen 5'
pet. uitgezet, en kreeg na dien tijd aan kapitaal en in-
trest / 10787,5 terug. Hoeveel zou hij terug ontvan-
gen hebben, wanneer hij het nog 10 maanden langer
had laten uitstaan?
71. Tegen hoeveel pet. moet men zijn geld uitzetten om in
10 maanden zooveel rente te ontvangen als het
van het kapitaal bedraagt?
72. Als men de hektogram koffie voor f 0,11 verkoopt,
wint men zooveel als het tiende van den inkoopsprijs
bedraagt; hoeveel kost 5 kilogram bij inkoop?
73. Bij den teller der breuk voegt men 3'/,, wat moet
7 /j
bij den noemer gevoegd worden, opdat de waarde
der breuk niet verandere?
74. Van twee breuken is het quotiënt 2^3 en de som "/,..
Kunt gij berekenen welke die breuken zijn?
75. A., B en G. leggen samen f 13000 in A. draagt ƒ 1400
meer bij dan B. en B. ƒ 1200 meer dan C. Hoeveel
moet ieder van de winst hebben, als gij weet dat er in
't geheel 12'/2 pet gewonnen is?