Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
59. Een winkelier verkoopt van 60 KG rijst een gedeelte
tegen een gulden de 8 KG en de rest tegen 22 stui-
vers de 7 KG. Indien hij nu in 't geheel ƒ 8,40 ont-
vangt, hoeveel KG heeft hij dan tegen een gulden de
8 KG verkocht?
60. Een rentenier heeft twee kapitalen uitstaan., het eerste
tegen 5'/j en het andere tegen 6 pet. 'sjaars. Het
eerste kapitaal staat 9 maanden en het andere, dat
f 600 grooter is, 14 maanden uit. Hoe groot is ieder
kapitaal, als hij in 't geheel f 932 aan interest ontvangt?
61. Iemand verkoopt een lap laken, tegen / 7,54 den meter
en wint in 't geheel ƒ 52 of 16 pet. Hoeveel meter
heeft hij verkocht?
62. Een makelaar koopt den eersten October voor een heer 5
stukken Nederlandsche 27., pet. werkelijke schuld, elk
van f 1000, tegen den koers van 53"/,^ pet. Als de
makelaar '/, courtage rekent, hoeveel zal dan de heer
voor dien koop betalen, als gij weet dat de coupons 1
Januari en 1 Juli vervallen?
63. Hoeveel is 't verschil tusschen 0,0054 en 0,0054?
64. Een stuk land, dat 20 DM lang en 20 M breed is,
wordt geheel beplant met boomen, die 2 meter van
elkander geplaatst worden. Als de buitenste rijen 1
meter van den kant komen, hoeveel boomen heeft men
dan noodig?
65. Als men den kubieken decimeter hout voor 4'/j cent
verkoopt, hoeveel pet. wint men dan, wanneer de
inkoop ^/j van den verkoop bedraagt?
66. Hoeveel pet. wint men, wanneer de verkoop gelijk is
aan het van den inkoopsprijs?