Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 5e stukje Voor meergevorderde leerlingen en aankomende onderwijzers
Auteur: Kramers, H.W.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1878
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 3e dr. (dl. V)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205126
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
cirkel beschreven wordt, 4,2 M" overblijft, hoe lang is
dan de zijde \an dat vierkant?
51. De som van twee breuken is "'i^en 't verschil '/j min-
der dan de som. Kunt gy het quotiënt van die
breuken berekenen?
52. A. en B. kunnen samen zeker werk in 12 dagen en B.
en C. samen in 15 dagen afmaken. Als C. alleen
het in 3TL dag kan voltooien, hoe lang zullen dan A.
en C. er samen aan werk hebben?
53. Een vat wordt gevuld door 3 kranen. Als de eerste en
de tweede te gelijk openstaan, is het in 4 uur gevuld;
staan de tweede en de derde samen open, dan loopt
het in 6 uur vol, terwijl de eerste en de derde het
samen in 5 uur vullen. In hoeveel tijd zal het door
de eerste alleen vol zijn? ,
54. Als men de kilogram koffie voor ƒ 1,02 verkoopt, dan
wordt er zooveel gewonnen als '/„ van den inkoopsprijs
bedraagt Hoeveel is de inkoop?
55. Een stuk land, waarvan de lengte gelijk is aan drie-
maal de breedte, heeft een omtrek van 184 DM.
Hoeveel hektare is het groot?
56. Een werktafel, waarvan de lengte gelijk is aan zesmaal
de breedte, is 8,64 M" groot. Hoe lang is die tafel?
57. Een stuk land, dat de gedaante heeft van een gel'ijk-
beenigen rechthoekigen driehoek, is 84,5 HA groot.
Hoe lang is iedere rechthoekszijde?
58. Onder eenige kinderen wordt eene rnand appels uitge-
deeld. Als men er elk 18 wil geven, komt men er
6 te kort, en geeft men er elk 1 minder, dan blijven
er 11 over. Hoeveel appels waren er in die mand?